Verktyg för att agera och
ta kontroll vid oro och osäkerhet
“Hope - is the companion of power, and the mother of success; for who so hopes has within him the gift of miracles” - Samuel Smiles

Vem är du i kris och hur kan du stärka dig själv just nu?

Vi har alla insett hur snabbt tillvaron kan förändras. Hur insiktsfulla och modiga vi än är, kan oron ändå göra sig påmind. Statistik vittnar om att 2/3 av den påverkan som uppstår i kriser, kommer ur oro. Vi kan aldrig påverka omständigheter - men vi kan påverka hur vi tänker och agerar.

Tillsammans med vår partner Jenny Andersson & Co vill vi på Hudson Nordic bidra med några konstruktiva  och användbara verktyg i rådande situation.

Vår målgrupp är ledare och specialister, men det här verktyget har vi satt samman för att passa alla. Kanske använder du dig redan av liknande innehåll. Oavsett, har vi skapat några enkla moduler som kan hjälpa dig att dämpa eventuell oro och skapa handlingskraft.

 

Materialet är kostnadsfritt i rådande situation.

 

Klicka här för att börja!
Logo ORIGINAL (mint m. logo)

Hudson Nordic  - Search  & Talent Management Solutions         

Jenny Andersson & Co AB - Individ- och ledarutveckling