Nuvarande lektion
Kursinnehåll

DEL 1 av 5 - Hur fungerar du under oroliga omständigheter & osäkerhet

Den krassa verkligheten kan vara svår att hantera. En kris kan förvirra och skapa fler frågor än svar. Kännetecknet är inslaget av överraskning och svårigheten att kontrollera händelseförloppet. Vi går igenom samma faser i upplevelsen som vid förändring.


Tips! Det är viktigt att kunna släppa taget om det där du inte kan påverka, det är inte alltid så lätt. Förflytta din energi till det du kan påverka. Där hittar du din handlingskraft. Om du känner djup ångest, kontakta din arbetsgivare, företagshälsovården eller 1177 för att se hur du kan få stöd och hjälp.