Nuvarande lektion
Kursinnehåll

DEL 4 av 5 - Sätta mål trots ovisshet

Det är lätt att tappa fotfästet när förutsättningar plötsligt förändras.
När vi tänker i nya tankebanor kopplar våra synapser om i hjärnan. Det leder ofta till en känsla av förvirring. Vissa kan uppleva det som obehagligt. Egentligen är det bara ett tillstånd som leder till kreativitet och nytänkande. Så du kan vila i din förvirring och känna dig trygg med att du egentligen håller på att utvecklas. Ett sätt är att stanna upp och ta kontroll genom att sätta mål. 

NÖHRE är en universalmodell inom professionell coaching. Det är ett bra målsättningsverktyg som gör dig uthållig och hjälper dig att skapa resultat.