Nuvarande lektion
Kursinnehåll

DEL 2 av 5 - Fokusträning

Oavsett var i kriskurvan du befinner dig kan du själv påverka nuet genom ditt förhållningssätt. Det skapar en känsla av kontroll även över din framtid. 

Hur klarar du att fokusera? 
När vi är splittrade är vi oförmögna att använda vår kapacitet på bästa sätt.
Vill du ha nya resultat måste du träna din uppmärksamhet. 
Med neutral observation, närvaro och mindre "autopilot", skapar du själv bättre koncentration och ökad tillfredsställelse. Några av många fördelar som du kanske redan känner till.

Gör du som du alltid har gjort, får du samma resultat.
Det är vetenskapligt bevis att vi får helt andra resultat när vi jobbar med mental träning som t ex i övningen nedan. 

Hur kan du hantera dig för att fokusera här och nu?
Se filmen och gör övningen som ligger under filmen.

TIPS!  När du är uppe i varv kan övningen kännas väldigt långsam, kanske tråkig och tålamodsprövande. Det är bra. Det är en del av träningen. Genom att sitta kvar och medvetet välja att göra klart övningen, trots de känslor som uppstår, tränar du på ökad acceptans och tålamod. Genom att upprepa övningen varje dag tränar du mentalt på att skingra dina tankar och kan bibehålla ditt fokus även om det är oroligt runt omkring dig.